Việc kiểm toán được tiến hành với nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án từ 31-5-2014 đến 30-6-2016; giá trị khối lượng các hạng mục xây lắp và thiết bị lắp đặt hoàn thành được nghiệm thu và lập hồ sơ thanh, quyết toán; kiểm toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài, tư vấn giám sát, chi phí ban quản lý dự án.

Đây là dự án thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm 3 đơn nguyên. Công trình chính có quy mô 14 tầng nổi, cao 78,9m và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 16,282m², tổng diện tích sàn là 126.282m² (không kể diện tích ngoài trời như khu vực để xe, thảm cỏ, khu thể thao giải trí và đường giao thông nội bộ). Có sân đỗ trực thăng. Công trình được xây dựng tại xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội).

Theo kết luận kiểm toán, dự án được phê duyệt năm 2009 với tổng mức đầu tư là 3.484 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, do nhiều nguyên nhân như biến động giá cả, vật tư, vật liệu xây dựng, tiền lương nhân công, tỷ giá... Bộ Ngoại giao đã điều chỉnh tổng mức đầu tư giai đoạn 1 năm 2014 lên 4.022 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên cơ sở tổng mức đầu tư điều chỉnh, Ban quản lý đã phê duyệt dự toán các gói thầu với tổng giá trị lên tới hơn 5.952 tỷ đồng, dẫn đến đã ký các hợp đồng với tổng giá trị gần 4.689 tỷ đồng, vượt tổng mức đầu tư.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 260,6 tỷ đồng, trong đó giảm trừ thanh toán hơn 40,6 tỷ đồng; xử lý khác, chưa đủ điều kiện quyết toán gần 220 tỷ đồng.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu để đảm bảo dự án được đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ; báo cáo Bộ Ngoại giao có hướng xử lý dứt điểm đối với các vật tư, thiết bị, khối lượng xây lắp vượt tổng mức đầu tư.

Vũ Hân