Theo ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong số 63 dự án phải ngưng triển khai trên, mới chỉ có 3 dự án được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để triển khai dự án; có 2 dự án được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng là để đầu tư xây dựng nhà ở. Trong số này cũng có đến 45 dự án được công nhận chủ đầu tư nhưng đã hết hiệu lực thi hành và chỉ có 11 dự án được chấp thuận đầu tư…

Tình trạng trên khiến các dự án triển khai dở dang do phải dừng lại trong thời gian dài để chờ tháo gỡ. Để gỡ vướng cho dự án có một phần đất công nằm xen cài, UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng cho phép thành phố giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án với phần đất công có diện tích dưới 1.000m2. Đối với phần đất từ 1.000m2 trở lên, thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được hoán đổi với chủ dự án quỹ đất có diện tích tương ứng.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đang gây ách tắc cho các dự án như về thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận đầu tư; về dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn, trả tiền hàng năm; về hướng xử lý đối với đất của DNNN đã chuyển tiếp đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư hoặc cho phép thực hiện trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực…

Đ.Thắng