Theo Kiểm toán Nhà nước Khu vực III, việc thực hiện pháp luật về quản lý đất đai đối với 9 doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước được thực hiện giai đoạn 2011-2017 tại Đà Nẵng có nhiều sai phạm, bất cập, liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý nhà nước của Đà Nẵng.

Tại Cty CP Cấp thoát nước Đà Nẵng có có 4 thửa đất và một phần các thửa đất khác với tổng diện tích hơn 3,05ha; tại Cty CP Vật liệu Xây dựng- Xây lắp và Kinh doanh Nhà Đà Nẵng có 5 thửa đất chưa thực hiện đúng quy định về phê duyệt phương án sử dụng đất khi CPH. Xảy ra một số trường hợp sử dụng đất không đúng với phương án sử dụng đất đã được phê duyệt và xác định giá trị quyền sử dụng đất khi CPH không đúng quy định.

 Cụ thể, có 10 thửa đất với diện tích gần 5.000m2 được Hội đồng thẩm định giá đất tham mưu cho UBND TP ban hành giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị DN nhưng không so sánh, đối chiếu với giá thị trường của các lô đất lân cận. Việc xác định đơn giá đất giảm 5% và 20%, áp dụng đơn giá không đúng với vị trí tuyến đường, không áp dụng hệ số góc đối với một số thửa đất tại Cty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng và Cty TNHH MTV XNK và Phát hành phim Việt Nam trái với Luật Đất đai và các quy định có liên quan...đã làm giảm giá trị quyền sử dụng đất khi tính vào giá trị DN CPH số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Lô đất tại địa chỉ 13 Nguyễn Chí Thanh bị Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi

Kiểm toán Nhà nước Khu vực III cũng nêu ra nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp sau CPH, dẫn tới DN chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Một số trường hợp còn sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả và đã xảy ra tranh chấp.

Theo đó, Cty CP cấp nước Đà Nẵng đang quản lý, sử dụng gần 3.800m2 đất dù TP chưa có quyết định giao đất; hơn 23.500m2 đất chưa có hợp đồng thuê đất. Tại Cty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng, có 3 thửa đất với diện tích 1.327m2 sử dụng một phần diện tích không đúng với mục đích được giao, có 2 thửa đất với diện tích hơn 23.000m2 được giao nhưng không sử dụng hết.

Tại Cty Vật liệu Xây dựng- Xây lắp và Kinh doanh Nhà Đà Nẵng, lô đất 301m2 tại số 158 Nguyễn Chí Thanh khi CPH được xác định sử dụng với mục đích là văn phòng làm việc, thuộc đối tượng phải chuyển sang hình thức thuê đất có thời hạn nhưng Ban chỉ đạo CPH xác định giá trị thửa đất theo đất ở đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài để giao cho doanh nghiệp. Lô đất này sau đó được sang tên cho người thân của lãnh đạo Cty sau 1 năm CPH.

Tại Cty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, từ năm 2010 được UBND TP Đà Nẵng giao thửa đất 851,6m2 tại số 13 Nguyễn Chí Thanh và 776,7m2 đất tại số 59 Lê Duẩn để xây dựng chung cư cao tầng (phục vụ mục đích an sinh xã hội) nhưng đơn vị này đã sử dụng trái với chủ trương của UBND TP. Cty đã mang lô đất số 13 Nguyễn Chí Thanh góp vốn để thành lập một pháp nhân mới mà không triển khai dự án.

Còn lô đất số 59 Lê Duẩn đã chuyển nhượng cho tổ chức bên ngoài và hiện đang xây dựng khách sạn. Tương tự, lô đất diện tích 157,6m2 tại số 80 Trần Phú do Cty CP Dược Trung ương 3 thuê của UBND TP Đà Nẵng cũng được “phù phép” từ đất cho thuê trả tiền hàng năm thành cho thuê 25 năm và trả tiền 1 lần. Ngay sau khi được cấp Giấy CNQSDĐ, Cty này đã chuyển nhượng cho cá nhân để hưởng lợi 4,5 tỷ đồng...

Kiểm toán Nhà nước Khu vực III  lưu ý việc UBND TP Đà Nẵng cho Cty CP Lương thực Đà Nẵng chuyển 8 thửa đất (diện tích gần 8.000m2) từ thuê của nhà nước sang nhà nước giao đất, chuển đổi mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở với thời hạn sử dụng lâu dài là trái với Luật Đất đai 2013. Hơn nữa, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với các lô đất giao cho doanh nghiệp này thiếu căn cứ, không tuân theo các phương pháp xác định giá đất theo quy định.
Lô đất số 59 Lê Duẩn là một trong 2 lô đất được giao để xây dựng chung cư, nhưng DN đã chuyển nhượng cho người khác xây dựng khách sạn

Đặc biệt, ngay sau khi UBND TP Đà Nẵng cho chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Cty này đã nhanh chóng chuyển nhượng 7/8 lô đất cho cá nhân và sử dụng lô đất còn lại để góp vốn vào một pháp nhân mới là Cty CP BĐS Chiến Thắng Việt Nam. Việc chuyển nhượng này đã mang lại cho Cty  CP Lương thực Đà Nẵng khoản chênh lệch và thu lợi hơn 13,6 tỷ đồng so với giá phê duyệt của UBND TP Đà Nẵng (theo báo cáo tài chính của Cty)...

Cơ quan kiểm toán kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 8,26 tỷ đồng gồm tăng thu tiền chuyển QSD đất do xác định đơn giá thấp hơn giá đề xuất của Hội đồng định giá và thu hồi số giảm 10% tiền sử dụng đất sai quy định; thu hồi khu đất 13 Nguyễn Chí Thanh đã giao Cty CP Phát triển NDN và 5 lô đất đã giao Cty CP Môi trường Đô thị nhưng hiện nay bỏ trống, không sử dụng.

 Kiểm toán cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất trước và sau CPH đối với Cty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng do Cty không báo cáo, không cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán theo quy định tại điều 57, Luật KTNN 2015.

Kiểm toán Nhà nước Khu vực III nêu ra trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đất đai trước và sau khi doanh nghiệp CPH. Trong đó, UBND TP Đà Nẵng đã giao đất nhưng không thu tiền sử dụng đất với 5 thửa đất (diện tích 1.368,5m2) cho Cty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng sử dụng làm văn phòng làm việc, không đúng đối tượng quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2003.

UBND TP Đà Nẵng còn giao 3 thửa đất với diện tích hơn 70.000m2 cho Cty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng nhưng không qua đấu thầu theo quy định tại Điều 58, Luật Đất đai 2003 và không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đất đai với hàng chục ha đất khác. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và cục Thuế TP Đà Nẵng cũng có những khuyết điểm, hạn chế trong công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai, gây thiệt hại cho nhà nước.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Kiểm toán đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thanh tra, làm rõ một số vấn đề mà báo cáo kiểm toán đã nêu để xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật...


Thân Lai