Trong những đơn vị được Kiểm toán Nhà nước nêu tên có: Ban Quản lý Khu kinh tế; Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT; Sở Y tế; Sở GTVT; UBND huyện Ngọc Hiển… 

Theo đó, các sai sót tập trung chủ yếu là kê sai khối lượng, chênh lệch giữa dự toán và hồ sơ thiết kế; dự toán áp sai mã hiệu, định mức; thiết kế không phù hợp tiêu chuẩn hoặc biện pháp thi công chưa phù hợp…dẫn đến tăng dự toán trên 19 tỷ đồng.

 Bên cạnh đề nghị thu hồi, xử lý các khoản kinh phí nói trên, Kiểm toán Nhà nước còn kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Cụ thể, Kiểm toán Nhà nước đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Sở GTVT và UBND huyện Ngọc Hiển, do việc lập, trình, thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ô tô về trung tâm xã Đất Mũi mà không tính đến điều chỉnh giảm điều chỉnh xây dựng cây cầu Ô Rô trên tuyến đường nhằm phù hợp định hướng quy hoạch với mạng lưới giao thông chung và tình hình thực tế địa phương.
Sở Y tế Cà Mau bị đề nghị xem xét trách nhiệm tham mưu mua máy rửa phim X-quang thừa so với nhu cầu.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở NN&PTNT, do có nhiều sai sót trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình tại các gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tiểu vùng V - Nam Cà Mau. 

Xem xét trách nhiệm của Sở Y tế trong việc tham mưu danh mục, cấu hình gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị y khoa của dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh dẫn đến thừa máy rửa phim X-quang so với nhu cầu. Kiểm toán Nhà nước ấn định phải có báo cáo kết quả về Kiểm toán Nhà nước Khu vực V (tại TP Cần Thơ) trước ngày 30-9. 

Xuân Nguyễn