Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các Cảng vụ hàng hải cập nhật, phổ biến tới tất cả các thuyền trưởng, thuyền viên, chủ tàu, công ty quản lý và khai thác tàu Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế về tình hình cướp biển và cướp có vũ trang trộm cắp xảy ra đối với tàu thuyền trên thế giới trong thời gian gần đây; đồng thời yêu cầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch an ninh tàu biển đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, trong đó biệt chú trọng các khuyến cáo được đưa ra, bảo đảm không để xảy ra các sự cố an ninh đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.

Cùng đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đội tàu biển Việt Nam hiện có khoảng hơn 400 chiếc chuyên chạy tuyến quốc tế. Theo lãnh đạo Cục này, khi tàu đi qua khu vực nguy hiểm, nên hành trình theo đoàn hoặc theo hướng dẫn của cơ quan chức năng trong khu vực. Cố gắng hành trình ban ngày và tránh xa các đảo (có thể là nơi trú ẩn của cướp biển; do sử dụng tàu thuyền cao tốc nhỏ, nên cướp biển không thể đi cách xa nơi trú ẩn).

Cảnh giác, quan sát kỹ biểu hiện bất thường và tránh các tàu cá, tàu nhỏ đơn lẻ; cho tàu hành trình với tốc độ tối đa có thể; triển khai tối đa các biện pháp chống tiếp cận, chống xâm nhập (khóa cửa, chăng dây thép gai quanh tàu và các lối lên boong thượng tầng, tăng cường chiếu sáng boong và quanh tàu khi trời tối…

Phạm Huyền