Trả lời câu hỏi của phóng viên báo CAND, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, sau khi huỷ đấu thầu quốc tế, thì hiện Bộ GTVT đang cùng các bộ ngành liên quan xem xét việc điều chỉnh lại hồ sơ mời thầu để tạo điều kiện hơn cho các chủ đầu tư trong nước. Nên tiến độ thực hiện các dự án tiếp theo có thể bị ảnh hưởng. Sẽ mất thêm thời gian sơ tuyển  và Bộ sẽ cố gắng tiến hành phát hành hồ sơ mời thầu vào háng 10 tới. Trong tình huống nếu một só đoạn tuyến không có nhà đầu tư nào tham gia, thì Bộ GTVT sẽ báo cáo Thường vụ Quốc hội chuyển sang đầu tư công kể kết nối các tuyến với nhau, chứ không có chỉ định nhà đầu tư hày chia nhỏ gói thầu. 

Thứ trưởng Bộ GTVT cũng cho biết thêm: Dựa vào hành lang pháp lý Nghị quyết 52 của Quốc hội làm theo pháp luật, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đáp ứng 20% nên Bộ Giao thông Vận tải không thể sửa, đã đấu thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu không bảo lãnh doanh thu và khoản vay nên sẽ tiếp tục duy trì. 

Tuy nhiên, sẽ điều chỉnh tiêu chí về kinh nghiệm làm đường cao tốc, nước ta mới có khoảng 800-900km đường cao tốc nên có thể có ít nhà đầu tư làm nhưng họ có tổ chức kinh nghiệm tốt sẽ xem xét vào thời gian tới. Khẳng định, vốn điều lệ không thay đổi, lời ăn lỗ chịu.

Nghị Quyết 52 cũng xác định 11 dự án (3 dự án đầu tư công và 8 dự án PPP). Các dự án đã chốt, nếu thay đổi sẽ kéo dài thời gian, về mặt kỹ thuật và kinh tế nếu chọn cơ sở kết nối, không thể làm 5km kết nối, đoạn kết nối đường cũ có thể dài hơn đường đầu tư, chặng đường từ điểm A đến B đã được xác định, có đoạn chọn được nhà đầu tư hoặc không. Chặng thu phí đã được tính toán để hoàn vốn. Lý do về pháp lý, cơ sở kỹ thuật kinh tế nên không phân bổ giá trị gói thầu.


Phạm Huyền