Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình trả lời cho biết, sau khi có thông tin Tòa không cho bị cáo Châu Thị Thu Nga khai về việc bị cáo chạy tiền vào Quốc hội, còn có thông tin nói lúc đó bị cắt điện 30 giây. “Tôi đã cho kiểm tra, báo cáo với Quốc hội là kỹ thuật phòng xét xử vẫn diễn ra bình thường, không có sự cố gì. Thứ hai, chúng tôi yêu cầu Chủ toạ phiên toà báo cáo giải trình, qua đó xác định trong hồ sơ vụ án có đầy đủ lời khai của Châu Thị Thu Nga, có quyết định tách vụ án của cơ quan điều tra, biên bản đối chất của Nga với các đối tượng liên quan. Việc chủ tọa phiên tòa không cho khai tiếp vì vụ án đã được tách ra theo quy định của luật. Việc này được pháp luật cho phép. Trên thực tế chúng ta đã tách án rất nhiều như vụ Ngân hàng Xây dựng tách làm 3 vụ, vụ Ngân hàng Đại dương cũng tách. Nếu trong phiên Toà, tình tiết mới xuất hiện mà không có quyết định tách án thì hội đồng xét xử phải làm rõ, nếu không làm rõ là vi phạm, nhưng khi đã có quyết định tách vụ án của Cơ quan điều tra thì không cần làm rõ nữa. Đây là thông lệ bình thường”.                                                                                     

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình trả lời Đại biểu Quốc hội
Về lời khai chạy tiền để vào Quốc hội, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói:  Vụ Châu Thị Thu Nga là vụ án được tranh tụng, không có gì giấu giếm. Nga khai chi tiền cho cho 2 mục đích là: chi tiền cho Hội đồng bầu cử địa phương để có tên trong danh sách ứng cử viên và chi cho báo chí viết khi có báo viết về việc bà Nga không đi học mà có bằng Tiến sĩ. Cách chi theo lời khai là bà Nga gặp một doanh nhân buôn bán vàng, đưa cho người này nhiều lần có lần 100.000 USD, có lần 200.000 USD... Người này mang đi đâu làm gì chỉ hai người biết, không có chứng cứ. Tại biên bản đối chất, doanh nhân này nói có quen biết Nga nhưng không nhận tiền và không làm việc đó. Cơ quan điều tra tách ra là điều cần thiết. Việc này tòa cũng không thể làm rõ tại tòa. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đang tích cực điều tra. Chúng ta sẽ có phiên tòa công khai khác.
P. Thuỷ