PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN cho biết, Dự án Kinh điển phương Đông là một trong năm dự án, chương trình đặc biệt cấp quốc gia do Chính phủ chỉ đạo, giao ĐHQGHN chủ trì. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của “Tam giáo”, song đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một bộ “Đại tạng” Kinh Phật giáo hay một bộ Kinh điển Nho gia và Đạo gia nào được dịch thuật đầy đủ. Các tác phẩm điển tịch do các nhà tu hành Việt Nam viết cũng chưa được tập hợp, dịch và giới thiệu đầy đủ. Từ thực tiễn đó, Chính phủ đã giao ĐHQGHN thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng các nhà khoa học sẽ tham gia thực hiện những khâu quan trọng của Dự án.

Dự án này có tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, mang giá trị thời đại, dân tộc và nhân văn đặc biệt. ĐHQGHN đã giao cho Viện Trần Nhân Tông (một Viện nghiên cứu mang tính học thuật cao và là đơn vị thành viên của ĐHQGHN) triển khai dự án. Dự án sẽ được triển khai trong 10 năm, theo hai giai đoạn: Từ tháng 3-2019 đến tháng 2-2024 và từ tháng 3-2024 đến tháng 2-2029.

Sản phẩm dự kiến của Dự án là các bộ sách in, sách số về tinh hoa của các tác phẩm kinh điển phương Đông, bao gồm 150 quyển thuộc Chính tạng, 9 quyển Nho tạng, 2 quyển Đạo tạng cùng các tác phẩm trước thuật của các đại sư Việt Nam…

Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội cho hay, Dự án sẽ bao gồm một khối lượng công việc đồ sộ, cần sự tham gia trách nhiệm của cả cộng đồng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, đây là một dự án đặc biệt lớn, và rất khó, công việc  kéo dài trong nhiều năm, cần huy động nhiều nguồn lực tham gia….

Dự án cần huy động nguồn lực lớn, nhưng lại được triển khai hoàn toàn bằng kinh phí xã hội hóa, triển khai bằng sự ủng hộ và đóng góp của cộng đồng - một xu hướng mới của việc đa dạng hóa nguồn lực cho hoạt động khoa học công nghệ và cũng thể hiện giá trị đặc biệt của Dự án này.

Phó Thủ tướng đề nghị ĐHQGHN tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện để Dự án đạt chất lượng chuyên môn cao nhất, sản phẩm của dự án vừa đạt trình độ học thuật cao, vừa thuận tiện cho sử dụng, có thể phát huy cho số đông, tiện tra cứu và sử dụng phù hợp với thời đại công nghệ số.

ĐHQGHN cần phối hợp thật tốt tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị bên trong và bên ngoài ĐHQGHN, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các bộ, ngành hữu quan, các viện hàn lâm, trường đại học và các cơ quan nghiên cứu trung ương và các địa phương…

Thu Phương