Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, mục đích của đợt khảo sát thực địa và làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các tuyến metro trên địa bàn TP nhằm nắm tình hình để tăng cường sự phối hợp giữa thành phố với các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn vay làm dự án metro.

Đồng thời việc tham quan thực địa và làm việc với UBND thành phố cũng nhằm tìm hiểu rõ lý do tổng mức đầu tư của dự án phải điều chỉnh tăng.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 6 này, tổng khối lượng thực hiện của dự án đã đạt 53%. Về giá trị giải ngân của dự án chưa tính nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng là 15.069 tỷ đồng, đạt 31,8% so với tổng mức đầu tư được duyệt.

Hiện có 4 gói thầu chính của dự án đang được triển khai thi công. Chất lượng công trình đảm bảo theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Song dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như nguồn vốn đầu tư phải điều chỉnh tăng từ 17.388 tỷ đồng lên 47.328 tỷ đồng do biến động giá của một số nguyên, nhiên vật liệu và tăng mức lương tối thiểu theo quy định trong hơn 3 năm qua làm chi phí tăng; khối lượng xây dựng tăng do điều chỉnh thiết kế cơ sở và tăng nguồn vốn do tỷ giá và các chi phí dự phòng, rủi ro, trượt giá đến năm 2019 thay đổi.

Bảo Sơn