Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc hoàn thiện quy trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, khắc phục bất cập không để tái diễn các sai phạm như trong kỳ thi năm 2018. 

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi THPT quốc gia vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2020. Năm 2019, phương thức thi về cơ bản sẽ vẫn giữ ổn định như năm 2018 nhằm không gây xáo trộn trong việc dạy và học của giáo viên, học sinh. 

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh một số giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo khách quan, công bằng, tăng độ tin cậy của kỳ thi; hoàn thiện ngân hàng đề thi và tổ chức chấm chéo theo cụm.

H.T.