Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,  nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ IX

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. 

Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng, các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam và các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đại diện các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế. cùng 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài về dự Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự Lễ khai mạc

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; đánh giá việc thực hiện 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; hiệp thương cử ra Uỷ ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực nhiệm kỳ 2019-2024.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng tới dự phiên khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Trình bày báo cáo Chính trị của UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII tại Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu rõ, 5 năm qua, MTTQ Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra. 

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu tại phiên Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc 
Phó Chủ tịch –Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trình bày báo cáo chính trị của UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá VIII tại Đại hội

Hoạt động của Mặt trận ngày càng đổi mới và hướng mạnh về cơ sở. Việc hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội 

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” chương trình hành động của Đại hội IX, MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Trong niềm vui của ngày hội lớn hôm nay, vào thời khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, cũng là 50 năm Người về cõi vĩnh hằng, chúng ta xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu với lòng biết ơn vô hạn. Người đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết - nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc ta. Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà chiến lược thiên tài, nhà tổ chức vĩ đại, Người sáng lập và là linh hồn của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam”.

Đánh giá cao những kết quả công tác của MTTQ Việt Nam thông qua việc triển khai 5 Chương trình hành động, Thủ tướng cho rằng, hầu hết các nội dung công tác của Mặt trận đều có bước chuyển biến về chất, có sức lan tỏa. MTTQ Việt Nam đã từng bước phát huy đầy đủ vai trò của mình được khẳng định trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Luật MTTQ Việt Nam và hệ thống pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam ngày càng hướng mạnh về cơ sở, theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Chỉ ra công tác Mặt trận còn những hạn chế, bất cập, cần có các giải pháp để khắc phục, Thủ tướng gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội xem xét, thảo luận, quyết định. Trong đó, nhấn mạnh Mặt trận phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Mặt trận cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời kỳ mới. MTTQ tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, sát hợp với thực tế.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, tin tưởng vững chắc vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo; làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp, góp phần làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các cơ quan chính quyền phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận; tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động và chính sách đối với công tác Mặt trận nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Chiều cùng ngày, Đại hội tổ chức thảo luận tại 5 trung tâm theo các chuyên đề: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chia sẻ của các đại biểu về dự Đại hội:

Về dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, các đại biểu đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết về công tác Mặt trận và bày tỏ những kỳ vọng về nhiệm kỳ tới

1. Ông Đỗ Trọng Nam, Chủ tịch UBMTTQ quận Đống Đa, TP Hà Nội

Về dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, tôi mong mỏi Đại hội sẽ tập trung trí tuệ bàn sâu, biến những nghị quyết của Đại hội thành hiện thực, phù hợp trong thực tiễn. Đại hội sẽ tập trung bàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân cả nước.

2. Ni sư Thích Minh Trịnh, trụ trì chùa Diên Phúc, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Cách thức tổ chức Đại hội lần này có nhiều đổi mới, cảm nhận đầu tiên chính là hình thức chuyển tải thông tin, tài liệu của Ban tổ chức đến các đại biểu tham dự. Thay bằng việc sử dụng tài liệu bằng giấy như trước đây, bây giờ đại biểu có thể tiếp cận thông tin về Đại hội một cách nhanh chóng, đầy đủ và rất gọn nhẹ thông qua ứng dụng của điện thoại di động. Với những ưu điểm này, tôi mong muốn trong thời gian tới, phương pháp này được ứng dụng rộng rãi trong hình thức thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; từ đó, nâng cao hiệu quả các hoạt động của Mặt trận.

3. Ông Trần Văn Trương, dân tộc Cơ Tu, Ủy viên UBMTTQ tỉnh Thừa thiên Huế

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền thì đầu tiên phải dựa vào dân, nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chung; cùng với chính quyền phát huy quy chế dân chủ cơ sở, khơi gợi sức mạnh và nguồn lực trong nhân dân. Do vậy, thời gian qua, UBMTTQ Thừa Thiên Huế đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ động hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, đồng bộ đến cơ sở.

Tâm Phạm – V. Linh