Phiên làm việc đầu tiên đã thảo luận về báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam khóa VIII, chuẩn bị các công việc cho lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 19-9.

Tham dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các  đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam và 1.300 đại biểu tham dự.  Sau phần chào cờ, Đại hội đã dành phút mặc niệm, tri ân tưởng nhớ các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII đã từ trần.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đại biểu dự phiên làm việc thứ nhất của Đại hội.

Sau khi hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký, Đại hội đã nghe báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội; thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội và thảo luận vào báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. 

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Hầu A Lềnh cho biết, trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nhân dân quan tâm; quyết tâm đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; xác định rõ nội dung, phương thức, giải pháp để thực hiện bảo đảm vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận theo Nghị quyết và Chương trình hành động do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã đề ra.  


Các đại biểu biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội.

Tại phiên làm việc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã phát động và kêu gọi toàn thể Đại hội tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèo, thiết thực hưởng ứng chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019”.  Mỗi tin nhắn "VNN n" gửi 1408 của đại biểu tham dự Đại hội sẽ giúp người nghèo thêm ấm lòng và có thêm động lực để tập trung xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tập trung lo Tết cho người nghèo.


Tâm Phạm