Trưởng đoàn SOME Việt Nam Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Hoàng Tiến Dũng cho biết, nằm trong khuôn khổ các hoạt động AMEM 38, Hội nghị AMEM+3 là một trong những Hội nghị quan trọng giữa các nước ASEAN với 3 đối tác truyền thống trong khu vực là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hội nghị AMEM+3 là một trong những Hội nghị quan trọng giữa các nước ASEAN với 3 đối tác truyền thống trong khu vực là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tháng 8/2020, tại Hội nghị SOME +3 lần thứ 17,  các nước đã cùng nhau đánh giá lại kết quả hoạt động về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng của năm 2019 - 2020, thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực giữa ASEAN và 3 nước cho giai đoạn 2021 – 2025. 

Cụ thể, các hoạt động hợp tác và hỗ trợ của Nhật Bản về công nghệ than sạch, năng lượng hạt nhân, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các diễn đàn về năng lượng, tăng cường năng lực về quản lý năng lượng; 

Hàn Quốc cũng đã hợp tác và hỗ trợ khu vực ASEAN về hoàn thiện chính sách về năng lượng tại một số quốc gia ASEAN, tăng cường năng lực, hợp tác về năng lượng; chúng ta cũng ghi nhận những hỗ trợ của Trung Quốc về tăng cường năng lực trong năng lượng mặt trời, chia sẻ về các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và tổ chức đối thoại bàn tròn về năng lượng.

Thông qua các hoạt động hợp tác và hỗ trợ từ 3 nước, các hoạt động phát triển năng lượng, chuyển đổi năng lượng trong khu vực ASEAN đã và đang đóng góp vào quá trình đảm bảo an ninh năng lượng của Khu vực.    

Trước khi Hội nghị AMEM 38 diễn ra, cuộc họp trù bị hôm nay, các nước một lần nữa xem xét lại các vấn đề chính trong hợp tác về năng lượng giữa khu vực ASEAN với 3 nước, đặc biệt nội dung và kế hoạch hợp tác và hỗ trợ của 3 nước đối với Chương trình APAEC giai đoạn 2021 - 2025.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Hoàng Tiến Dũng kỳ vọng, cuộc họp ngày hôm nay các Trưởng đoàn SOME sẽ đạt thống nhất được các nội dung trong hợp tác và hỗ trợ về đề năng lượng để trình thông qua tại Hội nghị AMEM 38. 

Lưu Hiệp