Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Phiên họp thứ 20 diễn ra trong một ngày rưỡi, đây là phiên họp đầu tiên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong năm mới 2018.

Tại Phiên họp này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 3 dự án luật: Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi), dự án Luật An ninh mạng, dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015.


Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét việc điều chỉnh việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ NN-PTNT quản lý đối với dự án hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk; nghe báo cáo về công tác triển khai, việc phân công chuẩn bị Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26).

Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội​ Phùng Quốc Hiển, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.

Theo Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 cho Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày cho thấy, Luật Kiểm toán nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016, đây là văn bản pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước quy định về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thi hành Luật cho thấy một số quy định của Luật cần được quy định chi tiết nhằm tạo điều kiện triển khai thi hành thuận lợi, hiệu quả. Do đó, việc ban hành Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 hết sức cần thiết.

Qua thảo luận, có ý kiến cho rằng, trong thực tế, việc triển khai hoạt động kiểm toán để thi hành Luật Kiểm toán năm 2015 còn vướng mắc, bất cập. Hệ thống pháp luật hiện nay bao gồm Luật Kiểm toán, Luật ngân sách, Luật thanh tra và các văn bản quy định về kiểm tra của hệ thống tổ chức Đảng, có những nội dung chưa bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ, phân công rành mạch dẫn đến việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đang còn chồng lấn, trùng lắp. Điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan tiến hành kiểm tra mà cả đối tượng được thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, việc Kiểm toán Nhà nước đề xuất ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ không bao quát hết các nội dung cần sửa đổi, quy định chi tiết. Nhiều vấn đề bổ sung liên quan đến sửa đổi Luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Vì vậy, đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổng kết, đánh giá toàn diện và trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội​ Uông Chu Lưu nêu ý kiến thực tế triển khai hoạt động kiểm toán theo Luật Kiểm toán Nhà nước còn có vướng mắc, bất cập. Ngoài ra, trong các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thanh tra... cũng có nội dung chưa bảo đảm sự kết hợp, phân công rõ ràng để cơ quan nào thực hiện đúng thẩm quyền cơ quan đó. Còn có chồng lấn, trùng lắp dẫn tới khó khăn cho cơ quan kiểm tra, thanh tra cũng như đối tượng thanh, kiểm tra...;đề nghị cần có tổng kết, đánh giá cụ thể về các đối tượng này.

Cùng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định nêu rõ, việc nghiên cứu để hoàn thiện các quy định tạo điều kiện cho hoạt động kiểm toán là cần thiết. Nhưng việc đề xuất kiểm toán có thẩm quyền xử phạt là vi phạm hành chính là vấn đề liên quan đến quyền con

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, việc cụ thể hóa, tạo điều kiện cho hoạt động kiểm toán nhà nước thuận lợi, đúng theo Luật là cần thiết, song các vấn đề cần cụ thể hóa theo đề nghị của Kiểm toán nhà nước lại thuộc các quy định của Luật.

Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao Tổng kiểm toán Nhà nước tổng kết, rà soát lại tất cả các nội dung của Luật hiện hành và phát hiện vướng mắc, sẽ trình Quốc hội để sửa Luật Kiểm toán nhà nước vào thời điểm thích hợp. Uỷ ban thường vụ Quốc hội chưa thể ban hành một Nghị quyết theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk. 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình, Dự án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao được phê duyệt từ năm 2008, đến nay đã 9 năm.

Các chính sách, chế độ có nhiều thay đổi làm cho tổng mức đầu tư tăng cao dẫn đến số vốn đã được bố trí 470 tỷ đồng không đủ để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng số vốn cần bổ sung cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở dự án này là 170 tỷ đồng. Từ đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cắt giảm một số nội dung trong hợp phần xây dựng để chuyển 170 tỷ đồng sang hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất ủng hộ việc thực hiện các công trình thủy lợi để phục vụ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện 2 dự án nêu trên là chưa kịp thời, cần có giải pháp để giải quyết dứt điểm, chặt chẽ, bởi nếu lấy tiền xây dựng sang đền bù thì sẽ thiếu tiền xây dựng, dẫn tới công trình tiếp tục bị chậm tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo rõ điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư là bao nhiêu, lý do tăng tổng mức đầu tư..., sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội một lần để hoàn thành sớm công trình, sớm có nguồn nước phục vụ nhân dân. 

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, việc hoàn thành hai công trình thủy lợi là cần thiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, việc điều chỉnh vốn đầu tư từ hợp phần xây lắp sang hợp phần đền bù là chưa có đủ căn cứ để điều chỉnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ rà soát lại, thực hiện đúng Điều 79 và Điều 81 của Luật Đầu tư công; đánh giá lại và tiến hành kiểm tra dự án, xem xét về mặt quy mô, về tổng vốn đầu tư và có điều chỉnh chính thức, sau đó báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng mức đầu tư, quy mô, thời gian hoàn thành, tại phiên họp gần nhất. 

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần rà soát lại tất cả các công trình thủy lợi khác cũng trong tình trạng này, có báo cáo tổng thể với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp gần nhất.

Thu Thuỷ