Đoàn kiểm tra do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, quá trình chuẩn bị tài liệu, báo cáo nghiêm túc, công phu của các Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao, giúp cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ sau khi báo cáo chính thức của Đoàn kiểm tra được ban hành, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao cần ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, nhất là kiến nghị liên quan đến việc hướng dẫn công tác xét xử và thu hồi tài sản tham nhũng, sớm trả lời một số kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự để thi hành phần tài sản liên quan đến bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng…

Theo Đoàn kiểm tra, Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, trong đó có công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo kịp thời công tác tổ chức xét xử các vụ án có liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo kịp thời công tác xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực; yêu cầu của việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt ngày càng được quan tâm, chú trọng.

Nhiều vụ án lớn, qua xét xử đã thu hồi được phần lớn số tiền bị thiệt hại, chiếm đoạt về cho Nhà nước như vụ Giang Kim Đạt và đồng phạm, vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm… Quá trình xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, cấp giám đốc thẩm, tái thẩm đã thực hiện tốt vai trò khi quyết định huỷ quyết định kê biên không có căn cứ của Toà án cấp phúc thẩm, khắc phục kịp thời các sai sót của cấp phúc thẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục.

Đó là việc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thực hiện còn ít, chưa thường xuyên; trong một số vụ án, Hội đồng xét xử chưa quan tâm đúng mức đến việc truy thu tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án; có trường hợp toà án chậm giải thích bản án khi cơ quan thi hành án đề nghị; có trường hợp toà án tuyên không rõ ràng, khó thi hành.

Các vụ án tham nhũng, kinh tế thường do nhiều người thực hiện, việc chứng minh đồng phạm và xác định tội danh của các bị cáo trong một số vụ án gặp nhiều khó khăn do diễn biến hành vi tội phạm của các bị cáo rất phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều công đoạn, pháp luật hiện hành chưa có quy định hoặc quy định chưa chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể. Do vậy, các bên khi tranh tụng, nhận thức và đánh giá không thống nhất.

Công tác giám định tư pháp, nhất là giám định về tài chính, kế toán, xây dựng còn nhiều bất cập, vướng mắc…

Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình, toà án các cấp quán triệt việc xét xử nghiêm túc các vụ án tham nhũng, có khi còn tuyên mức án nặng hơn đề nghị của Viện Kiểm sát, tài sản tham nhũng được thu hồi triệt để.

TAND Tối cao đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác xét xử của toà án cấp dưới một cách nghiêm túc, nhất là đối với vụ án tham nhũng, kinh tế. Qua công tác kiểm tra nhằm chấn chỉnh, phát hiện các sai sót, lập lại kỷ cương, kỷ luật đối với công tác xét xử, nhiều bản án được kháng nghị qua các đợt kiểm tra, đã có hơn 400 đợt kiểm tra các loại trong toàn ngành toà án với nhiều nội dung khác nhau.

“Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện những thẩm phán có án huỷ, án sửa do lỗi chủ quan đều kỷ luật và dừng xem xét việc tái bổ nhiệm”, ông Nguyễn Hoà Bình nói.

PV (Theo Chinhphu.vn)