Thời gian qua, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn xác định đúng tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản nên đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền được giao. 

Công tác phối hợp giữa các sở tài nguyên và môi trường với các cơ quan tư pháp địa phương như: Công an, Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự các cấp ngày càng chặt chẽ trong xử lý các trường hợp, bản án có liên quan đến đất đai.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự phối hợp, tinh thần nghiêm túc của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản. Đồng thời, Bộ đã quan tâm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Công tác phối hợp giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan tư pháp tại đơn vị, địa phương ngày càng chặt chẽ trong xử lý các trường hợp, bản án có liên quan đến đất đai, địa chất khoáng sản…

Bên cạnh đó, Thượng tướng Tô Lâm cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong công tác thu hồi tài sản liên quan đến đất đai; việc thanh tra, giám sát, giám định trong quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường, việc trưng cầu giám định để xác định hậu quả thiệt hại, quy định của pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng chưa hoàn thiện...

Trên tinh thần đó, Thượng tướng Tô Lâm, Trưởng đoàn công tác đề nghị Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói chung, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự, kinh tế theo thẩm quyền nói riêng.

Đồng thời, Bộ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Trong đó, Bộ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án, văn phòng đăng ký đất đai trong cưỡng chế, thi hành án; xử lý những phát sinh liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

Đồng thời tăng cường quản lý đất đai ở các cấp, nhất là các địa phương, nâng cao trách nhiệm của những người đứng đầu chính quyền các cấp trong quản lý đất, giao đất, giao rừng, đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi sử dụng vào các mục đích của Nhà nước.

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đoàn công tác sẽ tiếp thu những ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng nói chung và về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng.

PV (Theo TTXVN)