Công tác trao trả ngư dân dựa trên sự thiện chí của chính phủ Indonesia với sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta và Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội đã tạo điều kiện. Quá trình đàm phán và chuẩn bị cho việc hồi hương của các ngư dân Việt Nam đã được thực hiện bởi Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội từ 3 tuần trước.

Việc hồi hương là một bài học cho ngư dân Việt Nam tuân thủ tốt hơn pháp luật trong nước và các nước khác, và quan trọng nhất, họ không quay trở lại đánh bắt cá trái phép ở vùng biển Indonesia.

Cả hai nước Việt Nam và Indonesia hiện đang tìm kiếm giải pháp về cơ chế đường dây nóng và tiến hành hợp tác trong ngành thủy sản.  

PV