Trưởng đại diện IMF chúc mừng những kết quả đạt được của Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố tài khóa theo hướng thận trọng bền vững và giảm dần tỉ lệ nợ công, cũng như xây dựng được lộ trình giảm nợ công trong tương lai.

Ông Francois Painchaud khẳng định: IMF sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính Việt Nam trong việc rà soát, phân tích thuế giá trị gia tăng nhằm mở rộng cơ sở thu và đưa khu vực kinh tế phi chính thức vào đối tượng thu; rà soát lại vấn đề chuyển giá… cũng như tăng cường năng lực thông qua các khóa đào tạo ở trong nước và nước ngoài và trong công tác truyền thông về xây dựng các chính sách thuế mới trong thời gian tới.

H.A