Ngày 28-11-1996, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức được thành lập sau khi TTCK đã được vận hành trước đó, theo chủ trương xây dựng kênh huy động vốn phục phụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho UBCKNN.

Trong 20 năm qua, UBCKNN đã nỗ lực thúc đẩy thị trường hoàn thiện và phát triển, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Thông qua TTCK, Chính phủ và các doanh nghiệp đã huy động được trên 2 triệu tỷ đồng để đưa vào sản xuất kinh doanh, riêng trong giai đoạn 2011 đến nay, quy mô huy động vốn qua TTCK đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, gấp 4,75 lần so với giai đoạn 2005-2010, đóng góp bình quân 23% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Thị trường trái phiếu có tốc độ tăng trưởng bình quân 31%/năm, được đánh giá có mức tăng trưởng dẫn đầu các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á và ASEAN+3 và ngày càng trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự đóng góp của TTCK vào cải cách phát triển nền kinh tế nói chung, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá và huy động vốn.

“Qua 20 năm, ngành chứng khoán ngày càng lớn mạnh; phát triển mạnh mẽ về quy mô trở thành kênh dẫn vốn quan trọng trong nền kinh tế phát triển công khai minh bạch”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đề nghị ngành chứng khoán tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước và thông lệ quốc tế để tiếp tục phát triển TTCK đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ,

Phát triển TTCK bền vững, cấu trúc hoàn chỉnh với nhiều cấp độ, tăng quy mô và chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực, chất lượng các chủ thể tham gia thị trường, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững.

Tăng cường năng lực quản lý, thanh tra, giám sát và cưỡng chế thực thi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia TTCK, đặc biệt quyền lợi của nhà đầu tư thiểu số.

Việc bán vốn doanh nghiệp Nhà nước trên sàn chứng khoán phải bảo đảm công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, chống thất thoát tài sản Nhà nước. Ngoài ra, phát triển TTCK phải gắn kết với việc phát triển thị trường tiền tệ, thị trường bảo hiểm nhằm tạo ra một thị trường tài chính thống nhất, toàn diện, đồng bộ.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cam kết tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng khung pháp lý minh bạch, môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, các chủ thể tham gia thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để TTCK Việt Nam phát triển nhanh, bền vững. 

Hà An