Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020). Kết quả Hội thảo góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, góp phần vào sự nghiệp thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Theo dự kiến, Hội thảo sẽ diễn ra ngày 19-12 tại Hội trường UBND tỉnh Bến Tre (số 7, đường Cách mạng Tháng Tám, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành trung ương và một số địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo.

Nội dung chính của Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Chủ trương đúng đắn của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhân tố quyết định thắng lợi của Phong trào Đồng khởi; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Xứ ủy Nam Bộ trong Phong trào Đồng khởi; sự nhạy bén, táo bạo của Liên Tỉnh ủy Trung Nam Bộ và Tỉnh ủy Bến Tre trong chỉ đạo, điều hành và phát huy sức mạnh giành thắng lợi. 

Diễn biến, kết quả của Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre - Nơi mở đầu phong trào Đồng khởi năm 1960 trên toàn miền Nam; vai trò của các lực lượng tham gia, sức mạnh của quần chúng nhân dân, nhất là “đội quân tóc dài”; đặc điểm từng địa phương trong quá trình nổi dậy. Âm mưu, thủ đoạn của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong chiến lược “Chiến tranh đơn phương”; biện pháp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn nhằm đối phó với làn sóng nổi dậy đồng khởi của nhân dân miền Nam; sự sụp đổ một mảng lớn hệ thống chính quyền cơ sở của địch.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ đường lối đúng đắn, sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuyển hướng chỉ đạo cách mạng miền Nam, từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp với đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam lần thứ 15; phân tích, làm rõ âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn; diễn biến, kết quả của Phong trào Đồng Khởi... 

Đồng thời, đánh giá đúng tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và rút ra những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược; sự phát triển của nghệ thuật mở đầu chiến tranh cách mạng ở miền Nam Việt Nam; phát huy giá trị của những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay.

X.Mai