Theo Trung tướng Nguyễn Song Phi, chủ đề của Đại hội lần này là: “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” Trung thành - Đoàn kết, Gương mẫu - Đổi mới; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ”. Đại hội là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2012- 2017) và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2022.

Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam giới thiệu kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI.

Đánh giá Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước; những thành tựu quan trọng thu được qua công tác xây dựng Hội trên các mặt của đời sống chính trị kinh tế xã hội. Tham dự đại hội có 516 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu hội viên trong cả nước.

Toàn cảnh họp báo.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2022) sẽ diễn ra từ 13 đến15-12-2017 tại Hà Nội, và được phát sóng truyền hình trực tiếp. Trước khi chính thức diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Phạm Tâm