Dự án được triển khai theo Luật Hộ tịch và Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc với thời gian thực hiện 2 năm (2016,2017). Sau 2 năm tích cực xây dựng và triển khai, đến nay dự án đã được Bộ Tư pháp triển khai thành công, đảm bảo đúng tiến độ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đã triển khai Hệ thống tại 24 tỉnh, thành phố, vượt kế hoạch 20 địa phương so với mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu mở rộng cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13-3-2017.

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đã rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Hệ thống cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ về đăng ký hộ tịch, hỗ trợ giải quyết hàng triệu lượt thủ tục hành chính, góp phần tăng cường cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Tính đến ngày 25-4-2018, đã có 1.566.931 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 1.078.368 trường hợp trẻ em là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi (tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào Hệ thống) đăng ký khai sinh lần đầu được cấp Số định danh cá nhân…

Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành, địa phương triển khai mở rộng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch cùng với việc cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh đối với các địa phương còn lại.

Trần Hằng