Tại cuộc họp tổng kết công tác quý II-2016 diễn ra vào ngày 7-7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Tiến Dũng cho biết, với việc triển khai thí điểm phân hệ phần mềm đăng ký khai sinh tại 4 thành phố là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 5-7, hệ thống đăng ký khai sinh đã thực hiện khai sinh cho 149.831 trẻ và cấp 130.487 số định danh cá nhân.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt việc thực hiện Luật Hộ tịch, trong đó mở rộng thí điểm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân nhằm cung cấp kịp thời, chính xác thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai xây dựng Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu điện tử toàn quốc, gắn với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Nguyễn Hương