Tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 10,5 ngày (từ ngày 31-3 đến 12-4) để xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước.

Theo lịch làm việc, ngày 30-3, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Sáng 31-3, Quốc hội bỏ phiếu bầu chức danh này. Trong phiên họp chiều 31-3, UBTV Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, sau đó thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước vào ngày 2-4. 

Ngày 6-4, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, sau đó thảo luận tại đoàn. Ngày 7-4, Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và một số chức danh khác của Quốc hội...

Tại kỳ họp này, Quốc hội dành 4,5 ngày để xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2015; kết quả 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020. 

Đồng thời, xem xét báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao… 

Về chương trình xây dựng luật, kỳ họp này Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét, thông qua 7 dự án luật.

Tại kỳ họp này, do chủ yếu làm công tác nhân sự và xây dựng pháp luật, Quốc hội không bố trí thời gian chất vấn, trả lời chất vấn như các kỳ trước.  

M.Đ