Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội thảo.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc – Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập – Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham quan triển lãm sách trước giờ hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: 75 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù mang nhiều tên gọi khác nhau, phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn khẳng định được vai trò tiên phong trong công tác xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật, là một trong những lực lượng xung kích trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ truyền bá kiến thức, góp phần xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, xây dựng con người mới, văn hóa mới, nếp sống mới, tích cực giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Cùng với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trong những năm qua, hệ thống các nhà xuất bản lý luận chính trị đã có những bước phát triển nhanh chóng, hình thành một mạng lưới rộng trong cả nước. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn không ngừng được đẩy mạnh, mang đến các bản thảo đầu vào tốt cho việc xuất bản những ấn phẩm có chất lượng. Việc công bố, đăng tải các ấn phẩm khoa học chính trị, lý luận chính trị có sự tham gia tích cực của ngày càng nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Cũng theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, hội thảo này cũng là dịp các đại biểu đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đổi mới công tác xuất bản sách lý luận, chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sát hợp với thực tiễn mới của đất nước; phát huy hơn nữa vai trò to lớn của các nhà xuất bản lý luận chính trị trong bối cảnh mới với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là nòng cốt.

Tại hội thảo, gần 70 tham luận của các nhà khoa học đã được gửi về cho Ban tổ chức. Các tham luận tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ những đóng góp quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhiều tham luận khẳng định, 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị. Nhà xuất bản giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị theo Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư. 

Các tham luận cũng đồng thời góp phần nhận diện bối cảnh, điều kiện mới và phương hướng, giải pháp đổi mới công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu kết luận hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú nhận định: Các tham luận, ý kiến đóng góp tại hội thảo đều rất tâm huyết, sâu sắc. Có ý kiến đóng góp từ góc độ quản lý, có ý kiến đóng góp từ góc độ khoa học tư tưởng, lý luận, có cả những kỷ niệm, đúc kết từ trải nghiệm thực tiễn của những người hoạt động trong lĩnh vực này. Các đại biểu đã trao đổi để nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng đặc biệt của sách lý luận, chính trị, đồng thời khẳng định, sau 75 năm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn là nòng cốt của ngành xuất bản lý luận, chính trị. Truyền thống này cần được tiếp nối, phát huy trong thời gian tới. Giới xuất bản nói chung, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng cần tiếp tục đổi mới toàn diện để sách lý luận, chính trị đến với người đọc.

Hoa Nguyễn