Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo. 

Tham dự hội thảo còn có đại diện các Bộ, ngành hữu quan; các chuyên gia, nhà khoa học chuyên nghiên cứu về lĩnh vực cải cách tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, hệ thống Toà án đã chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử và hiệu quả cải cách tư pháp. 

Kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong hệ thống Tòa án đã có những bước phát triển mới, đạt được những thành tích quan trọng. 

Về hoàn thiện thể chế, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức TAND, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Luật sư, Luật Giám định tư pháp, Luật Công chứng… với nội dung về cơ bản đã thể chế hóa được các định hướng mà Nghị quyết số 49-NQ/TW đề ra.

Cùng với đó, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của TAND đã được đổi mới, hoàn thiện, trong đó đổi mới cách thức tổ chức phiên tòa theo hướng tiếp thu hạt nhân hợp lý của mô hình tranh tụng, đổi mới hình thức phòng xử án. Đội ngũ chức danh tư pháp trong TAND được đổi mới, củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng. 

Chức danh Thẩm phán được phân thành 4 ngạch gồm: Thẩm phán TAND tối cao, Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. Cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của các Tòa án có bước cải thiện nhất định tạo điều kiện để các Tòa án hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Trong hợp tác quốc tế, uy tín và địa vị của Tòa án Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Tham gia nhiều định chế tư pháp quốc tế như Hội đồng Chánh án thế giới và khu vực, Tòa án trọng tài thường trực PCA…, đàm phán, ký kết nhiều Hiệp định đa phương, song phương. 

Về việc hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác Tòa án, đã thực hiện việc bố trí, cơ cấu lãnh đạo TAND tham gia cấp ủy hoặc Ban Thường vụ tại địa phương.

Để chuẩn bị cho việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh “Hội thảo về chiến lược cải cách tư pháp trong TAND định hướng đến năm 2030 sẽ thảo luận những nội dung quan trọng cần định hướng để cải cách trong trong thời gian tới. Theo đó, các Tòa án phải nghiên cứu, đề xuất những định hướng lớn cho Đảng về chiến lược cải cách tư pháp mới của hệ thống Toà án nói riêng và nền tư pháp nói chung”.

Nguyễn Hưng