Tham dự có các đồng chí  Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Thượng tướng Trương Quang Được, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Việc khảo sát do Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp thực hiện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 , trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính, trong đó tập trung thực hiện một trong các mục tiêu trọng tâm của Chương trình là: Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ  giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng Đề án “Phương pháp đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”, theo đó xác định một phương pháp chung, thống nhất được áp dụng để đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2015, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên phạm vi cả nước, kết quả triển khai đã phần nào phản ánh được chất lượng giải quyết thủ tục hành chính hiện nay và sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đó giúp các cơ quan hành chính nhà nước xác định các giải pháp phù hợp, khách quan nhằm khắc phục các tồn tại để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, đã có một số bộ, ngành và hơn một nửa số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước tự triển khai và công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi ngành, địa phương, với các phương pháp đa dạng và phong phú.

Để việc triển khai việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai định kỳ hàng năm ở quy mô quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương; kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được các bộ, ngành, địa phương sử dụng để khắc phục các tồn tại; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, góp phần xây dựng thành công nền hành chính phục vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích và làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, những khó khăn của các bộ, ngành và địa phương khi triển khai, đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

6 thủ tục hành chính được chọn để triển khai đo lường sự  hài lòng của người dân, tổ chức là: cấp giấy CMND; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng nhà ở; giấy đăng ký kết hôn và chứng thực.

Phương Thuỷ