Hội nghị nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho các hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN, trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Đối ngoại- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo công tác chuẩn bị năm ASEAN 2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 nói chung và công tác chuẩn bị cụ thể của Bộ Quốc phòng nói riêng. 

Công tác chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng đã được triển khai từ sớm. Trong đó, Đề án tổ chức các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020 đã được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt từ tháng 4-2018. 

Tiếp đó, các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN 2020 và các tiểu ban trực thuộc; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và Danh mục các hoạt động quốc phòng - quân sự ASEAN trong năm 2020 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc triển khai các mặt công tác chuẩn bị...

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì Hội nghị

Công tác tham vấn nội dung cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã được triển khai từ đầu năm 2019, ở nhiều cấp, nhân các chuyến thăm, tại các cơ chế đối thoại và bên lề các sự kiện đa phương. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Bộ Quốc phòng trong tất cả các mặt công tác từ nội dung, tuyên truyền đến đào tạo, tập huấn về lễ tân và ngoại ngữ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương, đánh giá cao các cơ quan đã chủ động, tích cực, triển khai sớm các nội dung công tác chuẩn bị cho năm ASEAN 2020; nhấn mạnh ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng của việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, nhằm khẳng định vai trò, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đóng góp vào thành công chung của cả nước. 

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, công tác tham vấn cần được chủ động triển khai ở các cấp. Tận dụng các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có và trên cơ sở các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các văn kiện và nội dung, sáng kiến cho năm 2020. 

Về công tác tuyên truyền, cần chủ động tăng cường với nhiều hình thức khác nhau, cả thường xuyên và cho từng sự kiện cụ thể. Về công tác đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh  giao các đơn vị tiếp tục quan tâm triển khai, coi đây là nhân tố hết sức quan trọng đảm bảo tổ chức thành công các hội nghị và sự kiện nên cần kết hợp giữa đào tạo với các hoạt động thực tế ngay từ năm 2019. 

Để đảm bảo tính chủ động trong công tác chuẩn bị, triển khai, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vinh đồng thời yêu cầu Cục Đối ngoại - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo được giao rà soát, đôn đốc các Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng, thường xuyên phối hợp với Bộ Ngoại giao về mọi mặt công tác cho năm ASEAN 2020.

X. Mai