Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, đại diện Thường trực Tiểu ban đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự ASEAN 2020 và Tổ giúp việc; trình bày tóm lược nội dung trọng tâm Kế hoạch tổng thể số 132/KH-BCA-V01 ngày 17-4-2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự Năm ASEAN 2020. Theo Quyết định, Thượng tướng Bùi Văn Nam là Trưởng Tiểu Ban an ninh, trật tự ASEAN 2020.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Sau khi nghe các đại biểu thông báo tình hình và các mặt công tác chuẩn bị tổ chức Năm ASEAN 2020, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hội nghị, sự kiện Năm ASEAN 2020 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam...

Qua đó, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương đề cao tinh thần trách nhiệm; chủ động trên mọi mặt công tác, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đại biểu, khách mời, địa điểm diễn ra các hoạt động ASEAN 2020 và hoạt động bên lề; không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, cụ thể hóa, bám sát Kế hoạch số 132/KH-BCA-V01 của Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động lên phương án, kế hoạch phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, loại trừ các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức các hoạt động của Năm ASEAN 2020.

Toàn cảnh phiên họp.

Bên cạnh đó, đồng chí Thượng tướng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị tốt các phương án bảo đảm phương tiện, trang phục, công cụ hỗ trợ, thông tin liên lạc; phương án huấn luyện, diễn tập và thực binh, phòng cháy, chữa cháy... Các phương án này phải đảm bảo nhanh nhất, cơ động nhất, hiệu quả nhất trong mọi tình huống.

Đồng chí Thứ trưởng đồng thời yêu cầu Thường trực Tiểu ban (Văn phòng) làm tốt vai trò thường trực, xây dựng lịch làm việc cụ thể của Tiểu ban; thường xuyên rà soát, bổ sung, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương chủ động công tác; theo dõi, tập hợp tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan. Các đơn vị làm tốt công tác thông tin báo cáo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...

Khổng Hà