Hội nghị tập trung thảo luận và đề xuất các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV, tình hình thực hiện kế hoạch hành động chiến lược phát triển DNNVV ASEAN giai đoạn 2016 - 2025. 

Một số nội dung chính được tập trung như: tăng cường năng lực cạnh tranh cho các DNNVV thông qua Mạng lưới vườn ươm doanh nghiệp của ASEAN; xây dựng Học viện DNNVV ASEAN; phát triển Nền tảng trực tuyến hỗ trợ các DNNVV tiếp cận dịch vụ tài chính; tăng cường Năng lực cạnh tranh thông qua việc phát triển cụm liên kết ngành và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế; DNNVV ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 và mô hình kinh doanh mới trong kỷ nguyên số...

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh : Hoàng Long

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Việt Nam – ông Vũ Đại Thắng cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, tạo cơ hội để các quốc gia đi sau vươn lên mạnh mẽ và đạt được những mốc phát triển mới về kinh tế. Đây cũng là cơ hội tốt cho các DNNVV ứng dụng công nghệ, mô hình kinh doanh mới để có thể bứt phá và phát triển cao hơn. Tuy nhiên, nhiều thách thức mới đặt ra đối với các DNNVV nếu không nắm bắt kịp thời xu hướng, vì vậy cơ quan hỗ trợ DNNVV cũng như các tổ chức quốc tế cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, đề xuất những chính sách, giải pháp đột phá, thiết thực góp phần thúc đẩy sự phát triển của DNNVV tại mỗi nước thành viên và toàn khu vực.

Hội nghị diễn ra từ ngày 22 đến 27-4 với sự tham dự của đại diện cơ quan hỗ trợ DNNVV các nước ASEAN và các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cùng nhiều tổ chức quốc tế sẽ góp phần quan trọng vào các hoạt động hỗ trợ, phát triển DNNVV. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam trao đổi, thảo luận, đưa ra những ý tưởng và sáng kiến hợp tác hiệu quả trong cộng đồng các nước ASEAN.


Hữu Toàn