Báo cáo tại Hội nghị về tình hình, kết quả hoạt động năm 2018 và kết quả thực hiện nghị quyết Ban chấp hành lần thứ 9 nêu rõ, năm 2018, cơ quan Trung ương và các cấp hội đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác toàn khoá và các nghị quyết của Ban chấp hành. 

Các mặt công tác: Xây dựng hội, nghiệp vụ, kiểm tra, đối ngoại, báo chí, văn phòng, bảo tàng, văn hoá thể thao...đều có nhiều chuyển biến tích cực.

 Hội đã tổ chức tốt nhiều hoạt động như: các cuộc hội thảo, tọa đàm, các giải báo chí và các khoá tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo Đức nghề nghiệp, các chương trình giao lưu nghệ thuật, văn hoá, nghiệp vụ nhân các ngày kỉ niệm lớn...

Toàn cảnh Hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Hội nghị đã nêu một số vấn đề, trong đó có việc thực hiện chương trình kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; phối hợp các cơ quan chức năng quán triệt thực hiện Quyết định phê duyệt của Chính phủ về Quy hoạch báo chí đến năm 2025; tăng cường công tác tư tưởng, quan tâm đúng mức đến quyền lợi chính đáng của hội viên, kịp thời phát hiện và đề xuất giải quyết những vấn đề mới trong việc thực hiện quy hoạch và sáp nhập các cơ quan báo chí tại các địa phương và các bộ, ngành. 

Các vấn đề như thực hiện 10 điều Quy định đạo Đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; việc sáp nhập cơ quan báo chí với các cơ quan khác thành trung tâm truyền thông ở địa phương... cũng được Hội nghị trao đổi thảo luận.

Sau hội nghị Ban chấp hành, ngày 19-4-2019, Hội nghị toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam được tổ chức.

PV