Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ một số thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo cũng như những thách thức chính mà châu Á đang phải đối mặt, cho rằng châu Á đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới để vươn lên và tiếp tục khẳng định vị thế của châu lục là một động lực của kinh tế toàn cầu trong thế kỷ XXI. 

Trên cơ sở nhận thức rõ những cơ hội phát triển, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, kinh nghiệm đổi mới hơn ba thập kỷ qua tại Việt Nam cho thấy sự năng động, sáng tạo, khả năng điều chỉnh chính sách kịp thời và tinh thần khởi nghiệp có tính quyết định đối với sự phát triển của nền kinh tế.

Việt Nam đang tích cực thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tập trung vào các lĩnh vực là đầu tư công, tài chính – ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Chính phủ Việt Nam đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và minh bạch; tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, sản xuất kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng và thành công tại Việt Nam.

Hội nghị Tương lai châu Á là một diễn đàn đối thoại chính sách uy tín về nhiều vấn đề có ảnh hưởng lớn tới tương lai của châu lục và toàn cầu.

PV