Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận, thông qua 4 nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, ngân sách 2018 và dự toán, kế hoạch 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ4 khoá X về chiến lược biển Việt Nam; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủỷ viên BCH Trung ương; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII. 

Tham dự Hội nghị gồm 223 đại biểu, trong đó 176 Uỷ viên TƯ, 20 Uỷ viên dự khuyết.  

Quang cảnh Hội nghị.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, quy định về trách nhiệm nêu gương đến nay cơ bản hoàn thành dự thảo, vấn đề này đã tiến hành đánh giá, nghiên cứu từ đầu năm tới nay. Đã tham vấn các nhà khoa học, quản lý, các Uỷ viên Bộ chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương. 

Về nội dung, trong quy định sẽ nhấn mạnh việc nêu gương của Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên BCH Trung ương nên quy định có trọng tâm, trọng điểm, chỉ hơn 3 trang với 4 điều. 

Một điều quy định chung cho tất cả các đảng viên, nêu rõ cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Điều 2, 3 quy định riêng về trách nhiệm nêu gương của Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên BCH Trung ương, quan điểm là có xây có chống.  

Về xây, từng đồng chí phải gương mẫu thực hiện 9 điểm, liên quan quan hệ với Đảng, nhân dân, với chức trách nhiệm vụ, với gia đình... 

Về chống, từng Uỷ viên phải nghiêm khắc với bản thân, cương quyết chống, nếu thấy vi phạm là phải có thái độ chống ngay với bản thân và người khác. Điều 4 là tổ chức thực hiện. Đây là quy định mới, trách nhiệm nêu gương trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ viên BCH Trung ương. Chế tài gắn với kiểm điểm, bình xét thi đua hằng năm, còn nếu vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ xử lý kỷ luật hoặc cao hơn.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Chung thông báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH cho biết, tính đến nay, trong 12 chỉ tiêu có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu vượt, đảm bảo duy trình nền kinh tế ổn định, phát triển. GDP tính đến tháng 8, kế hoạch 6,5-6,7%, đến nay ta đạt chỉ tiêu trong khoảng này. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng thuế, thất thu vẫn lớn. Việc giải ngân đầu tư công hiệu quả không cao. 

Theo Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà, Hội nghị Trung ương sẽ tổng kết, đánh giá cụ thể về 10 năm thực hiện chiến lược biển, đồng thời xem xét, ban hành văn bản chuẩn bị cho giai đoạn mới.

Liên quan tới việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước theo Hiến pháp vẫn được thực hiện liên tục, bình thường với việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, giữ Quyền Chủ tịch nước (theo thông báo ngày 23-9-2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước). Sự phân công này trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các quy định của Đảng.

Ông Lê Quang Vĩnh nhấn mạnh việc Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu là việc hết sức hệ trọng của quốc gia và của Đảng, nên việc này cần thực hiện rất chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng - ông Lê Quang Vĩnh cho biết.


Đăng Minh