Kể từ khi được thành lập đến nay, PPWE đã chứng tỏ là một cơ chế hoạt động hiệu quả, thúc đẩy thành công các vấn đề phụ nữ trong APEC, đóng góp đáng kể trong việc nâng cao các cơ hội kinh tế của phụ nữ. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh đang có nhiều thay đổi như hiện nay, việc lồng ghép nội dung bình đẳng giới và phụ nữ trong các nền kinh tế APEC ngày càng trở nên khó khăn hơn. 

Xuất phát từ thực tế này, APEC đã quyết định tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về hiện trạng của PPWE và đưa ra 11 khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm.

Đại biểu đoàn Việt Nam đóng góp ý kiến tại Hội nghị Đối tác chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC.

Năm 2017 là thời hạn Nhóm phải báo cáo lên Ủy ban chỉ đạo về hợp tác kinh tế và kỹ thuật của các quan chức cao cấp APEC (SCE) về các kết quả này. Do vậy, với tư cách Chủ tịch PPWE, Việt Nam đã chủ động xây dựng các nội dung báo cáo về việc thực hiện khuyến nghị để đưa ra thảo luận với các nền kinh tế.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy vấn đề giới xuyên suốt trong tất cả các nhóm công tác của APEC và lồng ghép vào toàn bộ các dự án của APEC, trong nhiệm kỳ Chủ tịch PPWE, việc chia sẻ trách nhiệm chủ trì giữa khu vực công và khu vực tư nhân.

Phần quan trọng nhất của hội nghị PPWE2 là thảo luận về văn kiện cao nhất của Diễn đàn, đó là Tuyên bố của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017. 

Tuyên bố chung về phụ nữ và kinh tế được thông qua sau 2 ngày diễn ra hội nghị Đối tác chính sách về Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ 2.

Các nội dung của Tuyên bố xoay quanh chủ đề “Tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi”. Tuyên bố chỉ ra các vấn đề bình đẳng giới cần ưu tiên giải quyết như: Thu hẹp khoảng cách giới trong tiếp cận việc làm bền vững, tài sản và kỹ năng nhằm tăng cường sự hội nhập kinh tế và tài chính của  phụ nữ; Tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; Nâng cao tỷ lệ đầu tư công trong các dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng...

Hội nghị đã nhất trí thông qua Tuyên bố và sẽ trình lên các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC tại Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế (Hội nghị Bộ trưởng) sẽ diễn ra ngày 29-9-2017. Sau khi được thông qua tại Đối thoại này, Tuyên bố sẽ được trình lên các Nhà Lãnh đạo APEC vào tháng 11-2017 tại Đà Nẵng.

Sau 2 ngày làm việc, sự kiện chính thức đầu tiên của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 đã thành công tốt đẹp.

Như vậy, sau 2 ngày làm việc, sự kiện chính thức đầu tiên của Tuần lễ Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 đã thành công tốt đẹp. Hai mục tiêu lớn nhất mà Việt Nam đề ra và dành nhiều nỗ lực chuẩn bị công phu đã đạt được, đó là Văn kiện “Hướng dẫn lồng ghép giới trong APEC” và Tuyên bố của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 được thông qua tại PPWE 2.

Cũng trong ngày 27-9, hai sự kiện bên lề cũng đã được tổ chức thành công, gồm: Diễn đàn Phụ nữ và Giao thông vận tải do Bộ GTVT Việt Nam đồng chủ trì, và Lễ trao Giải thưởng kinh doanh thành công trong APEC do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đồng chủ trì.       

Anh Khoa