Ngày 29-8, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Lục quân (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã tổ chức hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn”.

Mở đầu hội thảo, Thiếu tướng Lê Quang Xuân, Chính ủy Học viện Lục quân tiếp tục khẳng định, di chúc là những vấn đề cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời, sự nghiệp, tâm huyết, sức lực, trí tuệ đúc kết trong hơn một nghìn từ, để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trở thành văn kiện vô cùng quý giá cho muôn đời sau. 

Học viện Lục quân hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

28 tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã nêu bật lên những nội dung và giá trị cốt lõi của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng, kiến thiết đất nước sau chiến tranh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng phục vụ nhân dân trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận làm sâu sắc thêm một số nội dung, tư tưởng và giá trị cốt lõi của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị, như củng cố nền quốc phòng toàn dân hiện nay theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục, bồi dưỡng sĩ quan trẻ Học viện Lục quân “vừa hồng, vừa chuyên” theo Di chúc của Bác; tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ cách mạng cho đời sau…

Khắc Lịch