Theo ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, sau 5 tháng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị về những vướng mắc pháp luật đã cho thấy, những lĩnh vực có nhiều kiến nghị nhất là đất đai (68,5%) và môi trường (19,5%); khoáng sản (7,5%). Trong lĩnh vực môi trường, các nội dung kiến nghị hầu hết đều liên quan đến đánh giá tác động môi trường; quan trắc môi trường; phí bảo vệ môi trường; nhập khẩu phế liệu; cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thủ tục hành chính; đề án bảo vệ môi trường và xử lý vi phạm hành chính.

Còn ở lĩnh vực khoáng sản, các nội dung kiến nghị chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Điều tra cơ bản về địa chất và quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; Khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; Khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm và sử dụng đất, hạ tầng trong hoạt động khoáng sản; Thăm dò khoáng sản; Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Quyền lợi của địa phương, người dân nơi có khoáng sản...

Trên cơ sở tổng hợp những quy định pháp luật còn vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đề xuất xây dựng 01 văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật để xử lý nhiều quy định vướng mắc, bất cập. 

Trước mắt tập trung xử lý các quy định vướng mắc, bất cập thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ trưởng; lâu dài sẽ xử lý các quy định vướng mắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội vì cần thời gian tổng kết, đánh giá và chuẩn bị.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đánh giá cách làm việc lắng nghe từ cơ sở, giải quyết những bức xúc từ cơ sở là giải pháp mang tính bứt phá. Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ có trách nhiệm tiếp tục rà soát, đánh giá, hướng dẫn tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Phong Sơn