Cụ thể, Hà Nội ấn định thời gian hoàn thành phá dỡ bê tông sàn mái tầng 19 xong trước ngày 31-8; đồng thời trong quá trình thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công cần trục tháp, đảm bảo đủ điều kiện để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hà Nội yêu cầu thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh cần trục tháp trong tháng 9-2016 và phá dỡ xong toàn bộ hệ thống dầm, cột bê tông tầng 19 theo tiến độ yêu cầu. Cùng với đó các đơn vị liên quan phải hoàn thành lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 trước ngày 30-9-2016 để thẩm định.

Hà Nội yêu cầu phá dỡ xong phần vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực trước 30-10

Căn cứ chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Phương Bắc – đơn vị phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực cho biết, đến ngày 26-8 phá dỡ xong toàn bộ mặt sàn bê tông nóc nhà tầng 19 tại công trình 8B Lê Trực với tổng diện tích 1.900 mét vuông, trừ phần cột và dầm bê tông sẽ được cắt khúc và cẩu xuống mặt đất sau khi lắp dựng xong cẩu trục tháp.

Dự kiến đến ngày 30-9 sẽ hoàn thành lắp dựng cẩu trục tháp để phục vụ cho công tác phá dỡ toàn bộ hệ thống dầm, cột, tum thang máy tầng 19 theo tiến độ chỉ đạo của UBND thành phố.

Sau khi hoàn thành lắp dựng cẩu trục tháp (dự kiến vào 1-10), đơn vị này sẽ bắt đầu cẩu bê tông và vật liệu xuống mặt đất và hoàn thành toàn bộ ngày 30-10.


NY