Trong 6 tháng, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 1.772 hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến với 119/168 dịch vụ; tiếp nhận và giải quyết 201 hồ sơ của DN qua bộ phận một cửa đặt tại trụ sở Hải quan Hà Nội, chủ yếu là hồ sơ cấp giấy phép ôtô, xe máy phi mậu dịch, hồ sơ ôtô, xe máy tạm nhập miễn thuế chuyển đổi mục đích sử dụng; triển khai thí điểm hệ thống một cửa hàng không, bước đầu thí điểm tiếp nhận thông tin hàng hóa từ 30 hãng hàng không.

PV