Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh TP Hải Phòng năm 2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng nêu rõ: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức song thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế- xã hội của cả nước. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP – Tổng sản phẩm trên địa bàn) ước đạt 14,01%, cao nhất từ năm 1994 trở lại đây. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều vượt và đạt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, thành phố thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả để tăng thu ngân sách trên địa bàn, ước đạt hơn 66.000 tỷ đồng, tăng 12,52% so với cùng kỳ...

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, hiện đại như khánh thành cầu và đường Tân Vũ - Lạch Huyện, cầu vượt Lê Hồng Phong, cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm... đáp ứng nhu cầu vận tải, đi lại của doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP cũng thẳng thắn đánh giá tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Trên cơ sở dự báo tình hình, UBND thành phố đề xuất tiếp tục giữ nguyên chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Trong kỳ họp này, UBND thành phố trình HĐND xem xét, cho ý kiến quyết định thông qua 24 nội dung quan trọng. Kỳ họp diễn ra từ ngày 6 đến 8-12.

Văn Thịnh