Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Kiên Giang là một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đã có nhiều cống hiến lớn lao trong công cuộc dựng nước và giữ nước, góp phần viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc. Với vị trí nằm giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, có ảnh hưởng tích cực đối với KT - XH của vùng, luôn gắn kết nhiệm vụ phát triển KT - XH và bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. 

Với thị xã Hà Tiên, đây là đơn vị được thành lập năm 1998, là một trong những đô thị có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị Việt Nam và hệ thống đô thị vùng biển, biên giới Việt Nam - Campuchia; nằm trên vành đai kinh tế biển Việt Nam - Campuchia - Thái Lan. Giữ vị trí quan trọng trong vùng phát triển du lịch trọng điểm quốc gia Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc, có nhiều tiềm năng phát triển nhiều loại hình kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, thương mại biên giới và có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh...

Qua 20 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, Hà Tiên đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hà Tiên đã đạt mức tăng trưởng kinh tế cao; thu nhập bình quân đầu người năm 1998 chỉ hơn 4,4 triệu đồng thì đến cuối năm 2017 đạt gần 69 triệu đồng, tăng 15,49 lần so với năm 1998, gấp 1,29 lần so với bình quân cả nước. Đến nay, Hà Tiên đã kêu gọi được 27 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng, nhiều dự án phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo, tạo ra bức tranh KT - XH ngày càng hoàn chỉnh...

Trần Lĩnh