UBND thành phố  Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị của ngành hàng không như: Cảng vụ hàng không, cảng hàng không, đài kiểm soát không lưu chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn không để hiện tượng sử dụng đèn chiếu tia laze tái diễn.

Trong tháng 6 đã xảy ra nhiều vụ chiếu tia laze vào sân bay Nội Bài uy hiếp an toàn  bay

Đồng thời, xác định các khu vực trọng điểm liên quan trục đường cất, hạ cánh của tàu bay để có kể hoạch tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sử dụng đèn chiếu tia laze vào tàu bay uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Đặc biệt, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu điều tra, làm rõ động cơ, mục đích, đối tượng thực hiện các vụ chiếu tia laze vào tàu bay đã xảy ra trên địa bàn thành phố từ tháng 2-2016 đến nay, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã triển khai các biến pháp nắm tình hình, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa. Tổng hợp báo cáo và dự thảo văn bản của UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan tổ chưc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn hoạt động bay và sự nguy hại của việc chiếu tia laze đối với an toàn bay.


Chi Linh