HĐND TP Hà Nội cho biết, hiện có 383 dự án chậm triển khai

Thường trực HĐND TP đề nghị UBND TP rà soát đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định xem xét thu hồi ngay 8 dự án với diện tích 19ha theo báo cáo số 213/BC-UBND ngày 10-8-2018 của UBND TP và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 47 dự án đủ điều kiện thực hiện thu hồi trong thời gian tới. 

Cùng đó, cần hoàn thành trên thực tế việc thu hồi đất đối với 22 dự án đã có quyết định thu hồi từ tháng 10-2012 đến nay chưa thực hiện để dành nguồn lực xây dựng hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, Thường trực HĐND TP cũng yêu cầu không xem xét điều chỉnh quy hoạch đối với những dự án chậm, vi phạm Luật Đất đai thuộc diện phải thu hồi nhằm khắc phục tình trạng nhà đầu tư lợi dụng việc điều chỉnh quy hoạch làm căn cứ, lý do kéo dài thời gian triến khai dự án có lợi cho nhà đầu tư. Phải tăng cường hậu kiểm các dự án sau khi giao đất, cho thuê đất, các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư;

Đồng thời, cần kiên quyết không xem xét giao dự án mới cho các nhà đầu tư có dự án chậm, vi phạm chưa khắc phục; không xem xét gia hạn, điều chỉnh dự án đối với các dự án chậm triển khai kéo dài, chủ đầu tư không còn năng lực, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, vi phạm Luật Đất đai.

Thành phố sẽ yêu cầu các nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án trên địa bàn cam kết thực hiện đúng tiến độ các công trình đã được phê duyệt, có kế hoạch, lộ trình cụ thể khắc phục các vi phạm; ký quỹ thực hiện dự án, chấp hành nghiêm các quy định, kỷ cương trong sử dụng đất đai, trong hoạt động đầu tư, xây dựng trên địa bàn. 

HĐND TP Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục giám sát quá trình triển khai thực hiện và dành thời gian 1 năm để UBND TP, các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện khắc phục. HĐND TP tiến hành giám sát nội dung này tại kỳ họp trong năm 2019.

Chi Linh