Năm học 2018-2019, Hà Nội tiếp tục mở rộng chương trình này với việc triển khai tại trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. Học sinh Thủ đô sẽ có thêm cơ hội lấy bằng tú tài Anh quốc theo chương trình Cambridge, lấy chứng chỉ A level ngay tại Việt Nam song song với bằng tốt nghiệp THPT quốc gia. 

Với việc triển khai đào tạo song bằng, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình đào tạo song bằng tại hệ thống trường công lập. 

Đây cũng là bước đi nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Thủ đô trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, góp phần phát triển đất nước thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công dân quốc tế.

HT