Việc chậm triển khai các dự án bến, bãi đỗ xe là do quy hoạch được phê duyệt mới chỉ dừng lại ở mức độ định hướng, chưa có quy hoạch chi tiết, nên khi nhà đầu tư vào triển khai phải lập quy hoạch, thỏa thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng hoặc quy hoạch chi tiết mất nhiều thời gian.

Trước thực tế này, lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa  đề nghị Sở GTVT phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các dự án chậm triển khai theo quy hoạch, tham mưu với thành phố thu hồi, giao cho các nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện.

Cùng với đó, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà đầu tư, tránh chuyển đổi mục đích sử dụng, công năng, gây vỡ quy hoạch.

Đặng Nhật