Theo kế hoạch, cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch… Kế hoạch nhấn mạnh kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực…

Kế hoạch nêu rõ, số lượng uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 không quá 71 người. Số lượng uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ không quá 17 người. Định hướng cơ cấu Ban thường vụ gồm có: Bí thư Thành uỷ, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ; Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch HĐND TP; Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch UBND TP; Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành uỷ và trưởng các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính; Chủ tịch UB MTTQ TP; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Giám đốc Công an TP; 2 uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ ở địa bàn, lĩnh vực quan trọng cần tập trung sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ. Số lượng Phó bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 không quá 3 người…

Nhật Uyên