Sáng 15-1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ XII. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thông tin, trong năm 2017, Thành ủy đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó điều động, luân chuyển 42 đồng chí; bổ sung cấp ủy 53 đồng chí. 

Hội nghị BCH Đảng bộ Hà Nội sáng 15-1

Toàn Đảng bộ thành phố cũng kết nạp 13.689 đảng viên mới, đạt 114,08% kế hoạch… Cũng liên quan tới công tác xây dựng Đảng trên địa bàn Thủ đô, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh cho biết, năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức Đảng và 381 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên. 

Trong đó, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra tại 25 tổ chức đảng và 57 đảng viên. Cùng đó, đã chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, giúp tổ chức đảng được kiểm tra ổn định tình hình, những trường hợp đến mức phải xử lý kỷ luật được xử lý nghiêm minh. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Trong đó, sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

NY