Ngoài việc cắt giảm từ 30-50% các thủ tục thì mọi thông tin đều được công khai, minh bạch nên người dân không cần phải làm dịch vụ qua "cò". Đối với những trường hợp phức tạp, vướng mắc kéo dài, UBND TP Hà Nội sẽ thành lập tổ chuyên ngành để xem xét, giải quyết cụ thể.

Trước đó, Văn phòng đăng kí đất đai Hà Nội đã công bố đường dây nóng 04.37344996 để tiếp nhận tất cả thông tin phản ánh liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đất đai cũng như hành vi nhũng nhiễu của cán bộ chuyên trách trong quá trình thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ.

K.Vy