Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đối với ông Vũ Ngọc Minh đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định… Chủ tịch UBND TP cũng ký Quyết định số 4097 bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Đại, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngoài ra là các Quyết định số 4099 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Đông, Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội; Quyết định số 3766 nhiệm bà Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội; Quyết định số 3767 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tất Vinh tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân tộc TP Hà Nội đến thời đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Quyết định số 3768 bổ nhiệm lại ông Tô Văn Động, Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Quyết định số 3769 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Huy Đăng, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Quyết định số 4094 bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thúy, tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho các lãnh đạo Sở, ngành

Chủ tịch UBND TP cũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội; bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nghĩa, Trưởng phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội; Quyết định ngày 9/8/ điều động, bổ nhiệm ông Võ Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng ban phụ trách Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh VP UBND TP Hà Nội; Quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Vũ Tuấn, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Quyết định số 4101 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Quang, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.


NY