Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Vương Gia Thụy và Đoàn, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng đi vào thực chất của quan hệ hợp tác Việt - Trung với những minh chứng cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân. Trong đó, hợp tác nhân dân được coi là một nền tảng xã hội quan trọng cho quan hệ giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Trưởng Ban Dân vân Trung ương Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Vương Gia Thụy

Đánh giá cao hoạt động của Quỹ Tống Khánh Linh và những đóng góp của cá nhân đồng chí Vương Gia Thụy trong việc thúc đẩy hợp tác, tăng cường tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Quỹ Tống Khánh Linh sẽ mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam; tổ chức nhiều hơn các hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là các hoạt động cho thế hệ trẻ hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm tặng đồng chí Vương Gia Thụy.

Cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp, tại buổi tiếp, đồng chí Vương Gia Thụy đã trao đổi về quan hệ Việt - Trung, bày tỏ tin tưởng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp. Thông tin về hoạt động của Quỹ Tống Khánh Linh nói chung và những hoạt động hợp tác với Việt Nam nói riêng, đồng chí Vương Gia Thụy khẳng định Quỹ Tống Khánh Linh sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực phù hợp để góp phần củng cố, phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp đồng chí Vương Gia Thụy và Đoàn đại biểu Quỹ Tống Khánh Linh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Vương Gia Thụy và các đại biểu tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng trước xu thế phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thông qua hoạt động tiếp xúc, trao đổi giữa các đoàn cấp cao được tổ chức thường xuyên; hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch được triển khai có hiệu quả. Hoạt động giao lưu nhân dân giữa các tổ chức tương đồng của hai nước được quan tâm thúc đẩy; hoạt động hữu nghị giữa nhân dân các tỉnh biên giới hai nước ngày càng được tăng cường... qua đó đã góp phần tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Khẳng định Quỹ Tống Khánh Linh là một tổ chức nhân dân có uy tín, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới, tăng cường hữu nghị quốc tế và tiến bộ xã hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian qua, Quỹ đã giành được nhiều kết quả trong công tác bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ủng hộ giáo dục, xóa đói giảm nghèo, phổ biến khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, thể thao, y tế. 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn trên cương vị Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh, đồng chí Vương Gia Thụy tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ của Quỹ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cũng như phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Cảm ơn những tình cảm của Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dành cho đoàn, Chủ tịch Quỹ Tống Khánh Linh Vương Gia Thụy khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào hoạt động đối ngoại nhân dân, thúc đẩy hợp tác giữa Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác của Quỹ Tống Khánh Linh tại Việt Nam, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam phát triển ngày càng thiết thực.

Anh Minh – Diệp Vinh