Chủ trì hội nghị có các đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB; Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Minh Thống, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo TNB. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK9; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng TNB; Bộ Tư lệnh Vùng 2 và Vùng 5 Hải quân; Vùng Cảnh sát biển 4... 

Theo Ban Chỉ đạo TNB, thời gian qua, các địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn TNB đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang giáp biên giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc gây mất ANTT xảy ra trên địa bàn, không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo TNB phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ban Chỉ đạo TNB đã có văn bản chỉ đạo, phối hợp với các địa phương có biên giới, biển, đảo kiểm tra và đôn đốc công tác nắm tình hình, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển KT gắn với bảo đảm QP-AN; tăng cường công tác phòng thủ và xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân vững chắc. Các lực lượng, các tỉnh trong vùng đã chủ động trao đổi thông tin, trực tiếp phối hợp với phía nước bạn giải quyết các vụ việc liên quan đến QP-AN, trật tự trên địa bàn các tỉnh giáp biên giới.

Việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam - Campuchia tiếp tục được thực hiện. Các tỉnh giáp biên trên địa bàn có chính sách, quy hoạch phù hợp nhằm bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các xã biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Chương trình 134, 135, 167 của Chính phủ và các chương trình hỗ trợ phát triển KT-XH…

Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo TNB, đại diện lãnh đạo các địa phương đã thảo luận và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là chỉ đạo các lực lượng chức năng, các tỉnh trên địa bàn TNB đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, xử lý hiệu quả các tình huống; giữ vững ANTT và quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới; 

Tiếp tục thực hiện tốt việc phân giới cắm mốc theo các văn bản pháp lý mà hai nước đã ký kết; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới để phát hiện sớm âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân; phát huy hiệu quả việc phối hợp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang hai bên biên giới…  

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Dũng Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, TNB là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội và QP-AN; là địa bàn có nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo. Âm mưu của các thế lực thù địch đối với vùng TNB nằm trong âm mưu chung “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta.

Trước tình hình đó, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành vùng TNB được sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, sự che chở, đùm bọc của nhân dân đã chủ động phòng ngừa, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Tham mưu, phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp nảy sinh, giải quyết cơ bản tình hình ANTT và TTATXH. Vì thế, tại vùng TNB, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, TTATXH có nhiều chuyển biến tích cực. Đạt được những kết quả đó là do sự nỗ lực rất lớn về mọi mặt của lực lượng Công an các cấp trong việc thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ANTT của Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an thời gian qua.

Thứ trưởng Phạm Dũng mong rằng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị của Bộ Công an tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Công an các địa phương và đặc biệt là với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các tỉnh, thành vùng TNB; quán triệt, thực hiện nghiêm túc chương trình công tác của Bộ Công an và của đơn vị… 

Văn Đức